Tarotconsult  |  Tarotopleiding  |  Supervisie  |  Themales  |  Lezing  |  Introductieles  |  Tarot op maat  |  Festivalact

Testimonials consulten

"Els is van zeer veel markten thuis. Tijdens mijn Tarot-consulten wist ze de vinger meteen op de zere plek te leggen. De kaarten geven een aanzet voor de vragen die ze uiterst adequaat stelt. Els werpt eerder hypotheses op dan dat ze stelligheden debiteert. Heel nuttig (ik heb n.a.v. ons laatste gesprek een grote stap gemaakt in mijn werk) en prettig om van tijd tot tijd met haar aan tafel te zitten!"

Testimonials opleiding

"De docent kon zich goed in ons verplaatsen. Op een speelse manier helpt zij ons als we het even niet meer wisten".

"De training heeft mij de basis van Tarot bijgebracht. Ik zie nu wat de samenhang is tussen de kaarten. Ik heb ook meer inzicht in mezelf gekregen, daartoe heeft de cursus ook geholpen. Het is nu aan mij om ermee door te gaan. Tegewnoordig denk ik tijdens gesprekken in Tarotkaarten".

"De opleiding heeft me inzicht in levensprocessen, zelfinzicht en meer zelfvertrouwen gebracht".

"Ik ervaar deze opleiding als een verrijking. Als kennis waarbij alles samenkomt. Werkelijk een boek met verschillende lagen dat je terugbrengt naar jezelf".

"Wij hadden een kleine cursusgroep met drie vrouwen. Dat heb ik heel prettig ervaren. Er was vertrouwen onderling".

"De Tarot overtreft al mijn verwachtingen. Ik vond het fantastisch om het te integreren in dagelijkse situaties en te zien hoe simpel dingen kunnen zijn. Het kan erg confronterend zijn maar geeft direct een tool hoe je een andere weg in kan slaan. Het is zo leuk om anderen met een legging naar zichzelf te laten kijken en er daadwerkelijk iets mee te kunnen".

"In onze lesgroep waren we met z'n drieën. Met alle vragen die wij hadden en alles wat Els te vertellen had, kon de groep mijns inziens niet groter zijn, of we hadden extra lessen nodig gehad".

"Complimenten over de opzet van de opleiding: het materiaal, de wijze van lesgeven. Ik vond het fantastisch. Dank je wel dat ik dit heb mogen ontvangen".

"De lesmap vond ik heel compleet! Ook met alle achtergrondinformatie, tips voor DVD's en andere naslagwerken".


"Hetgeen wat ik gekregen in de opleiding oversteeg mijn eigen verwachting ten aanzien van een opleiding Tarot, door de heldere uitleg, oefeningen en documentatie. De Herstelde Orde vind ik een openbaring".

"De docent past volledig bij deze opleiding: in balans, rustig, helemaal niet zweverig. Zij stimuleert tot leren en oefenen. Maar ook bescheiden".

"Ik heb na het volgen van de opleiding het vertrouwen dat ik mij zonder docent verder kan ontwikkelen op het gebied van Tarot. Vooral door de basis die gelegd is; door veel oefenen en doen; en door het naslagwerk en het boek".

"De opleiding heeft mijn eigen verwachting overtroffen: ik kwam om te leren over Tarot, maar kreeg daarbij extra de inwijding".

"Ik was bang dat, naast kennis van de kaarten, bepaalde magische/paranormale kwaliteiten verwacht werden en die heb ik niet ... maar de lessen waren spiritueel zonder zweverig te worden".

"De opleiding heeft mij een aanvulling op het Jungiaanse gedachtegoed/studie gebracht. Fijne kennismaking en inwijding in de Westerese traditie en symboliek van het levenspad".

"De opbouw van de opleiding overtrof mijn verwachtingen waardoor ik snel inzicht kreeg in het totaal. Leuke afwisseling met leggingen en spelletjes om bekend te raken met de kaarten".

"De cursusgroep was serieus, met respect voor elkaar".

"Ik vind dat de docent het super doet, heel professioneel met de nodige humor, niet belerend. Ik heb er van genoten en kwam met plezier naar de bijeenkomsten".

"De sfeer binnen de cursusgroep is heel fijn, veilig en uitnodigend. Ik vind dat de docent het mooi doet: kwetsbaar, open, gecombineerd met deskundigheid en vertrouwen".

"Binnen de sfeer van de cursusgroep is niets gek, alles kan gezegd en gevraagd worden; de veiligheid en het vertrouwen is vanzelf en op natuurlijke wijze ontstaan. Eigenlijk al vanaf les 1".

"De opleiding heeft me een nieuwe kijk op Tarot gebracht, en zeker ook nieuwe inzichten op allerlei aspecten uit 'het dagelijkse leven' en op personen en situaties. Ik ben op een andere manier naar situaties en mensen gaan kijken. Erg leuk om te doen".

"Het is heel waardevol om naast de kennis over de Tarot van nog zoveel meer kennisgebieden wat te mogen leren: familieopstellingen, kunstgeschiedenis, esoterie, psychologie etc. Alles heeft weer raakvlakken met Tarot. Het is ook goed te ervaren dat de docent niet alleen maar de 'boekenwijsheid' doorgeeft maar dat zij ook zelf door persoonlijke processen is heengegaan, meerdere cursussen, opleidingen etc. heeft gevolgd en ook nog zoekende kan zijn. De docent presenteert haar kennis niet als 'de wijsheid' in pacht hebbend, of als DE waarheid. Ze deelt haar kennis en inzichten graag met anderen".

"De opleiding is absoluut niet zweverig, heel treffend en veel meer toepasbaar in het dagelijkse leven dan ik dacht en het omvat veel meer aspecten dan ik dacht".

"Ik was op zoek naar een nieuwe poort, die mij inzicht en verdieping zal geven in datgene wat op mijn pad en op het pad van anderen komt. Deze les is boven verwachting verrijkend geweest voor mij en heeft mij erg geinspireerd om de symboliek verder te ontdekken"

"Het feit dat de kaarten in de lesmap in kleur zijn afgebeeld, heeft een grotere inwerking gehad op mij dan de zwart/wit afbeeldingen in het boek. De lesstof is net anders uitgelegd dan in het boek 'De Tarot in de herstelde orde' en dat gaf mij verduidelijking"

"De cususruimte heb ik als 'warm en omhelzend' ervaren. Goed te bereiken, rustig en een beetje 'magique', zo zeer overdag als in de avonduren"

"In de les waren we met z'n tweeen en hebben eigenlijk van een intieme les genoten. Ik voel me erg geprivilegieerd. Wij hebben beiden altijd kunnen oefenen op elkaar en de besprekingen waren uitgebreid en zeer verrijkend"

"Docent heeft een luisterend oor en gaf zelf schriftelijke invulling op onze vragen. Docent straalt een sfeer van vertrouwen uit en ik kan voelen dat ze overtuigd is over wat ze zegt. Nooit is een les te kort geweest, ik ging altijd met een voldaan gevoel naar huis en voelde me gevoed. Docent maakte duidelijk iets in mij wakker wat mij energiek deed voelen, blij om te zijn en om te leven"

"De prijs van de opleiding heeft mij in het begin doen twijfelen. Een ding is zeker, het is geen verloren geld geweest!"

"Wat ik in deze opleiding kreeg overtrof mijn verwachting: absoluut niet zweverig, heel treffend en veel meer toepasbaar in het dagelijkse leven dan ik dacht en het omvat veel meer aspecten dan ik dacht"

"De training heeft me een nieuwe kijk op Tarot gebracht, maar zeker ook nieuwe inzichten op allerlei aspecten uit 'het dagelijkse leven' en op personen en situaties. Je gaat op een andere manier naar situaties en mensen kijken" 


“Ik heb in de 7 opleidingsavonden veel meer geleerd dan ik voor mogelijk hield”

"Els is zeer betrokken en aandachtig. Dat kon ik merken doordat ze na een aantal lessen toch nog details van vorige leggingen wist".

“Ik ga de lesstof vaak lezen (bevat een schat aan informatie) en heel veel gebruiken”

“Het divineren met mijn medecursisten als proefpersonen heb ik als zeer leerzaam ervaren. In de veiligheid van de groep kun je de eerste stappen zetten onder begeleiding van Els. Ik leerde ook veel van de vragen van de andere cursisten”

“De sfeer binnen de cursusgroep voelde heel goed. Er was een veilige setting om een reading te ontvangen (dat is kwetsbaar) en om een reading te geven (vergt moed)”

“Ik vind het spannend en een beetje eng om readingen te gaan geven, maar voel mij daartoe voldoende gesteund. Supervisiebijeenkomsten en het feit dat ik Els zonodig kan bellen als ik ergens niet uitkom, ervaar ik als een ruggensteun”

“De training heeft mij de diepte en wijsheid van de kaarten gebracht. Daar kan ik de rest van mijn leven mee voort om de diepte en wijsheid steeds meer te leren kennen”

“De lesmap is erg prettig om naast het boek van Onno Docters van Leeuwen te houden, omdat de lesstof van Els duidelijk en fijn geschreven is”

“Het idee om te oefenen met divineren op mijn medecursisten vond ik als idee best eng. Maar doordat de groep prettig was had ik er toch niet zoveel problemen mee en kreeg ik vertrouwen dat het goed is wat ik doe, ook al heb ik soms niet de juiste bewoordingen”

“Ik vind het erg mooi hoe Els over Tarot vertelt. Ik kan duidelijk merken dat het een belangrijk onderdeel van haar leven is. Het is erg fijn om van Els les te krijgen. Nu ben ik door de Tarot geinspireerd en dat is wat ik wilde bereiken tijdens deze opleiding”

“De training heeft mij een nieuwe manier van beschouwen van het leven en van levensvragen gebracht”

“Ik ben afgegaan op het enthousiasme van oud-cursisten. Dat heeft me gestimuleerd om deze opleiding te gaan doen”

“Tussen de lessen door moet je tijd maken om thuis te lezen en te studeren”

“Ik heb een goede houding bij de docent ervaren. Els laat merken dat ze niet alwetend is en soms zoekend”

Tarotconsult

Ridderspoor biedt de volgende consultmogelijkheden aan:

 • Individueel consult (±1 uur)
 • Relatieconsult (2 personen, 1,5 uur)
 • Bedrijfsconsult (duur afhankelijk van het aantal deelnemers)
 • Telefonisch consult (maximaal 1 uur – digitaal bestand van de kaartlegging wordt u na afloop per e-mail toegestuurd)
 • E-mailconsult

Een Tarotconsult begint met het verhelderen en aanscherpen van de juiste vraagstelling van de consultant. Veel voorkomende thema’s in de vraagstelling zijn: liefde, relaties, werk, financien, persoonlijke en spirituele ontwikkeling, beroepskeuzes, zingeving en blokkades. Aan de juiste formulering van de vraag wordt veel aandacht besteed.

Leggingschema’s

Afhankelijk van de vraag van de consultant wordt een kaartlegging gekozen. De meest gebruikte kaartleggingen zijn:

 • ‘Heden-Verleden-Toekomst’ (drie kaarten)
 • De Booglegging (zeven kaarten): leggingschema waarvoor wordt gekozen, wanneer er om een te ondernemen handeling of actie wordt gevraagd
 • Het Keltisch Kruis (tien kaarten): leggingschema waarbij onder andere verklaring wordt geven over de oorzaak, achtergronden, invloed van derden en (eventuele) ontwikkelingen in de toekomst ten aanzien van de vraagstelling.

De vraagsteller krijgt kaart voor kaart de betekenis. Daarna wordt de uitleg van de hele reading en de verbanden van de kaarten onderling besproken. De Tarot heeft de kwaliteit om vooral het verborgene aan het licht te brengen. De consultant heeft ieder moment de gelegenheid om vragen te stellen of inbreng te geven. Er is ruimte voor persoonlijk gesprek.

Na afloop ontvangt de consultant een blauwdruk van de reading mee naar huis. Dat is een plattegrond van de legging waarop ingevuld is welke kaarten er getrokken zijn, met kernwoorden en een korte betekenis erbij.

 

Opleiding

Spelen met symbolen is niet langer voorbestemd voor alleen ingewijden, maar voor iedereen die er aan toe is om magie toe te laten in zijn dagelijks leven.
Gedurende de opleiding tot Tarotist in de praktijk, wordt uitleg gegeven over bekende en minder bekende tekens en symbolen. En geeft een feest aan verdieping voor hen die hun dagelijkse dag niet in sleur wil laten vervliegen.

De Tarot is een kaartspel dat diepgaande bestudering vraagt voordat de betekenis uit de kaarten gelezen kan worden. Ridderspoor leidt haar cursisten op om de kaarten met kennis, inzicht en uiteindelijk met intuitie te kunnen ‘voor’-spellen. In de Opleiding tot Tarotist in de Praktijk wordt hiertoe in zeven lessen een stevige basis gelegd.

Deze opleiding, inclusief het zeer uitgebreide cursusmateriaal, is door Ridderspoor ontwikkeld. De lesstof is gebaseerd op het boek De Tarot in de herstelde orde door Onno en Rob Docters van Leeuwen, aangevuld met persoonlijke visie, kennis en ervaring uit de praktijk van Ridderspoor. Sinds 2007 leidt Ridderspoor cursisten op tot gecertificeerd Tarotist.

 

 OPBOUW LESSEN
Les 1 Theorie: de levenscyclus in de grote arcana.
Les 2 Theorie: de levenscyclus in de kleine arcana, kleurencyclus, dag- en nachtarcana.
Les 3 Theorie: de Koninklijke families, de twintig kwartetten.
‘Heden-Verleden-Toekomst’-reading.
Gedurende les 1 t/m 3 dient rekening gehouden te worden met extra tijd voor leesstof thuis.
Les 4 Bibliomantie.
Algemene richtlijnen divineren. 
Leggingschema Keltisch Kruis.
Les 5 Divineren. Leggingschema de Booglegging.
Les 6 Divineren in de praktijk.
Opdracht tot het maken van een praktijkverslag.
Les 7 Theorie: getalsymboliek. Oefenen legschema naar keuze.
Bespreken verslag. Uitreiking certificaat.

 OPLEIDING TOT TAROTIST IN DE PRAKTIJK
Doel van de opleiding Kennismaking met de Tarot en toepassing in de praktijk
Certificaat Ontvangt u na het bijwonen alle 7 lessen en het schrijven van een praktijkverslag.
Duur van de opleiding 7 lessen van 2,5 uur (incl. koffie / thee pauze).
U wordt uitgenodigd 15 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn
Grootte van de lesgroep Minimaal 3 maximaal 7 medecursisten.
Tarotdeck De Tarot in de herstelde orde en/of Rider-Waite-Tarot waarbij twee blanco kaarten geleverd zijn.
Cursusmateriaal Het lesmateriaal bestaat uit 7 modules. Tijdens iedere les krijgt u telkens 1 module uitgereikt. U ontvangt tevens een opbergmap waarin u de 7 modules kunt opbergen.
Aanmelding Aanmelden via contactformulier.
Kosten opleiding € 375,- inclusief cursusmap en uitgebreid cursumateriaal in kleur. Inclusief koffie / thee. Exclusief kaarten.
Bevestiging deelname Na eerste aanbetaling: € 200,-.
Tweede aanbetaling Ter plaatse, bij aanvang van de 1e les.
Start opleiding Zie: Agenda.
Vervolg cursusdata In afstemming met de deelnemende cursisten worden de vervolgdata van de cursus geagendeerd.


Supervisie

Ridderspoor biedt de gecertificeerde cursisten vier keer per jaar groepssupervisie en ook de mogelijkheid tot individuele supervisie aan. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De laatste ontwikkelingen op het gebied van Tarot;
 • Het bespreken van praktijkervaring;
 • Het opstarten van de praktijk van Tarotist;
 • Het bespreken van Tarotgerelateerde literatuur;
 • Vragen en persoonlijke uitwisseling van de cursisten;
 • Het oefenen met en verdiepen van Tarot in de praktijk.

 

Themalessen

Ridderspoor biedt themalessen aan met onderwerpen die in relatie staan tot Tarot. Om hier aan deel te nemen, hoeft u de Tarotopleiding bij Ridderspoor niet te hebben gevolgd. Wel is enige kennis van en ervaring met Tarot een pré. U kunt een keuze maken uit onderstaande thema’s. Per thema kunt u zich inschrijven. Een themales duurt 2,5 uur en het tarief is € 47,50. Bij minimaal drie aanmeldingen per thema gaat de les door en wordt een datum met de deelnemers afgesproken. Wilt u meedoen met een themales? Meld u aan via het contactformulier o.v.v. het onderwerp van de themales.

Lesthema’s:

 • Familieopstelling met Tarotkaarten.
 • Correlatie Tarot en Alechemie naar het boek Psychologie van de overdracht door G.C. Jung.
 • Het Tibetaanse Dodenboek in correlatie met Tarot.
 • Numerologie en Tarot.
 • Ontmoeting met je schaduwkant.
 • Zuid West Engeland - De Heilige Graal – Leylijen – Parcival - King Arthur.
 • Animus en Anima.
 • Archetypen: Goden in elke man naar het boek van Jean Shinoda Bolen.
 • Archetypen: Godinnen in elke vrouw naar het boek van Jean Shinoda Bolen.
 • Correlatie Bijbel en astrologie.
 • De weg van de held/heldin naar boeken van Joseph Campbell en Maureen Murdock.
 • De ziel, naar het boek Windstilte van de ziel van Joke J. Hermsen.
 • Boekbespreking Terugkeer van de Koning door Ton van der Kroon geïllustreerd met de grote arcana uit de Tarot.
 • Eva en Lilith naar het boek Het boek Lilith van Rosa Wouters.
 • Boekbespreking De zin van het bestaan van V.E. Frankl en Liefhebben zonder voorwaarden door Paul Ferrini.

 

Lezing

Ridderspoor verzorgt interactieve Tarotlezingen met visuele presentaties. De lezing bestaat uit een inleiding over de levensweg van de mens verbeeld door de 24 hoofdfilosofische principes in Tarot, de 24 grote arcana. Er worden correlaties gelegd met de 4 seizoenen in het jaar, de 4 dagdelen in een dag en met de 24 Ridders van de Ronde Tafel. Iedere toehoorder wordt uitgenodigd aan het begin van de lezing een kaart uit de grote arcana te trekken die in het tweede deel van de lezing zal worden toegelicht. De lezing duurt inclusief pauze ongeveer 2,5 uur.

 

Introductieles

Ridderspoor verzorgt introductielessen om eventuele deelnemers kennis te laten maken met de Opleiding tot Tarotist in de Praktijk. In de les wordt algemeen verteld over Tarot en wordt een demonstratie van een kaartlegging gegeven. Tijdens de les is er ruimte voor vragen en gesprek.
Wanneer na een introductieles besloten wordt de opleiding te volgen, wordt de eerste les in mindering gebracht op het cursusbedrag.

 

Tarot op maat

Tarot kan ingezet worden als onderdeel van trainingen die zelfbewustzijn en groei van de persoonlijke ontwikkeling als doel hebben. In grote of kleine gezelschappen kan Tarot als middel dienen om gericht tot verdieping of tot persoonlijk gesprek te komen. Ridderspoor denkt mee in hoe Tarot als verrijking van uw training, programma of speciale dag kan dienen.

 

Festivalact

Met haar Tarot- en Orakeltentje doet Madame Maanzon jaarlijks diverse straatfestivals en (personeels-)feesten aan, zodat een ieder bij haar de Tarot eens kan consulteren. Een bezoekje duurt ongeveer 15 minuten. Bezoekers wanen zich niet alleen weer even in de tijd van troubadours en waarzeggers, maar krijgen tevens een integer Tarotconsult. Wilt u weten waar u Madame Maanzon kunt consulteren, bezoekt u dan de agenda op deze website.


   

 

^ naar boven


Ridderspoor - Praktijk voor Tarot
Els Maasson  |  Tarot  |  Praktijk  |  Contact  |  Home

 

 

« home