Wat is Tarot?  |  Hoe werkt Tarot?  |  Tarot in de Herstelde Orde

Wat is tarot?

De Tarot is een losbladig boekje, dat bestaat uit 80 kaarten voorzien van afbeeldingen. De kaarten tezamen vormen een picturale weergave van het universum. Door de sterk archetypische waarde van iedere kaart, kan de Tarot gebruikt worden als middel om mensen te helpen een dieper inzicht in zichzelf te verkrijgen.

 

Hoe werkt Tarot?

De Tarot werkt door middel van synchroniciteit. Carl Gustav Jung definieert synchroniciteit als “betekenisvolle samenloop van omstandigheden of gebeurtenissen zonder oorzakelijk verband”. Ofwel: uitkomst en interpretatie van de kaarten horen bij de situatie van degene die op dat moment een antwoord zoekt.

In de 80 kaarten van het Tarotspel is volgens een vaststaande ordening het levenspad van de mens afgebeeld. Door de kaarten te schudden, creëert de vraagsteller zijn eigen unieke ordening. Van de 80 geschudde kaarten worden er vervolgens naar een oud patroon een aantal kaarten opengedraaid. Deze kaarten geven op dat moment voor die persoon een specifieke betekenis, boodschap of inzicht door. Het is aan de Tarotist om samen met de consultant de betekenis van de kaarten te lezen. Welke kaarten er op dat moment getrokken worden noemen we ‘toeval’. Inderdaad, de kaarten ‘vallen je toe’.

 

 

Spelbord met daarop uitgelegd de 80 kaarten van de Tarot
in de volgorde van de levenscyclus van de mens (klik ^)

Tarot in de herstelde orde

De Tarot in de herstelde orde onderscheidt zich ten opzichte van andere Tarotspellen door de twee extra kaarten: de grote arcana De Waarheid en De Intuïtie. Hierdoor heeft het spel geen 78 kaarten maar 80 kaarten.

De heersende spirituele beleving van dit moment is dat de mens zelf tot verlichting, zelfkennis of God kan komen zonder tussenkomst van instantie, kerk of geestelijk leider. De krachtige principes De Waarheid en De Intuïtie werden voorheen toegedicht aan (de grote arcana) De Paus en De Pausin, of De (Hoge-) Priester en De (Hoge-)Priesteres en waren daarom verborgen in of verdwenen uit het spel. Echter: “De Waarheid kan je niet door anderen worden verteld, die zit in jezelf”, zoals Socrates al lang geleden zei. Tijdenlang hebben geheime genootschappen de kennis over deze twee kaarten ‘ondergronds’ overgedragen. Vaak werden de twee kaarten in een Tarotdeck wel bijgeleverd maar zonder afbeelding, de zogenaamde ‘blanco’ kaarten. Nu in het Watermantijdperk is de Tarot hersteld en weer in haar oorspronkelijke orde te gebruiken. De mens is vrij om de verantwoordelijkheid over zijn eigen Waarheid en Intuïtie te nemen.

"De vraag of er wel of niet een God is of een waarheid of werkelijkheid, of hoe je het ook wilt benoemen, kan nooit worden beantwoord door boeken, priesters, filosofen of geestelijke leidsmannen. Niemand en niets kan die vraag beantwoorden behalve jijzelf alleen, en dat is waarom je jezelf moet kennen".
Krishnamurti, Indiaas spiritueel leraar, 1895 - 1986.

 

 

 

     De grote arcana De Waarheid en De Intuïtie,
     getekend door Onno Docters van Leeuwen, 1995
     Uitgeverij Servire, Utrecht / Antwerpen (klik ^)

^ naar boven

   

Ridderspoor - Praktijk voor Tarot
Els Maasson  |  Tarot  |  Praktijk  |  Contact  |  Home

 

 

« home